Γαλάζια Ανάφη

Ένα μοναδικό οικοσύστημα των Κυκλάδων

ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΗΣ

  • Περιοχή : Ανάφη, Κυκλάδες
  • Κατάσταση : Μελλοντική Δράση
  • Αντικείμενο Δραστηριότητας : Δράσεις για την θαλάσσια προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ανάφης
  • Ωφελούμενοι : 270 άτομα κατά προσέγγιση, τοπικοί παραγωγοί και συνεταιρισμοί
  • Φορείς Υλοποίησης : Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (MOm)

Η Ανάφη είναι ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί ανατολικά της Σαντορίνης, το οποίο φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Η Ανάφη παρουσιάζει ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, ενώ τμήμα του νησιού υπάγεται στο Κοινοτικό δίκτυο προστασίας Natura 2000.

Μέχρι στιγμής μια αρχική καταγραφή και ταυτοποίηση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus έχει πραγματοποιηθεί από την MOm. Στόχος του Thalassa είναι να αναδείξει το νησί ως μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας και να υλοποιήσει δράσεις προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Επιπλέον, θα γίνει μια προσπάθεια συλλογής όλων των απαραίτητων στοιχείων για την επέκταση της ζώνης ειδικής προστασίας στην θάλασσα, δράση που μελλοντικά θα ενισχύσει την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα της περιοχής.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ας προστατεύσουμε την Ανάφη

Σκέφτεστε μια δράση;