Χαρτογράφηση με Στόχο την Προστασία

Mελέτη και προστασία της θαλάσσιας ζωής

ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΗΣ

  • Περιοχή : Ελληνική επικράτεια
  • Κατάσταση : Σε εξέλιξη
  • Αντικείμενο Δραστηριότητας : Μελέτη και Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής
  • Περιγραφή : Ταυτοποίηση των σημαντικών περιοχών αναπαραγωγής της Μεσογειακής Φώκιας
  • Φορέας Υλοποίησης : MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
  • Διάστημα Υλοποίησης : 2017 -2019

Στόχος του Προγράμματος είναι η ταυτοποίηση, η παρακολούθηση και η αποτελεσματική προστασία των τελευταίων εναπομείναντων πληθυσμών της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, πράγμα που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την διατήρηση του είδους. Αυτό θα επιτευχθεί σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ οι σημαντικές περιοχές για την αναπαραγωγή της Μεσογειακής Φώκιας οι οποίες θα ανακαλυφθούν, θα υποβληθούν προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. 

Το Πρόγραμμα είναι τριετές, με προβλεπόμενη διάρκεια από το 2017 έως το 2019 και χρηματοδοτείται κατά το 1/3 από το Ίδρυμα Thalassa. Χρηματικοί πόροι για τις ανάγκες του Προγράμματος και ειδικότερα για την κάλυψη περιοχής των Κυκλάδων, έχουν διασφαλιστεί από το "National Geographic Society" ενώ το "Euronatur Charitable Foundation" συμμετέχει με κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού. Φορέας υλοποίησης είναι η ΜOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Οι πρώτες περιοχές που έχουν εξερευνηθεί είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ακολούθησαν η Εύβοια, νησιά του Β. Ιονίου, καθώς και ολόκληρη η ακτογραμμή της Πελοποννήσου. Επόμενος σταθμός είναι η Κρήτη!

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα έχουμε αισίως, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια συνολική εικόνα για τις σημαντικές περιοχές που φιλοξενούν το σπάνιο αυτό θαλάσσιο θηλαστικό. H τελική Αναφορά αποτύπωσης της Kατάστασης του είδους μαζί με το συγκεντρωτικό Σχέδιο Δράσεων το οποίο θα ακολουθήσει, θα είναι στην διάθεση των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας και όλων των αρμόδιων φορέων. Τα αποτελέσματα αυτής της "Χαρτογράφησης" ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ή διαχειριζόμαστε θέματα προστασίας του είδους μέχρι σήμερα, και θα βάλει τις βάσεις για την επιβίωσή του σε βάθος χρόνου.

Το επόμενο βήμα που θεωρούμε αναγκαίο για την αποτελεσματική προστασία της Μεσογειακής φώκιας, είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Φιλοξενίας και Περίθαλψης, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος των παρεμβάσεων που θα προκύψουν από το προαναφερόμενο Σχέδιο Δράσεων.

Το Ίδρυμα Thalassa έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία σε σχέση με το σημαντικό αυτό ζήτημα, αφού έχει παραχωρήσει στην ΜΟm μια έκταση 850μ2 για την δημιουργία του "Ναυτίλου", μιας πρότυπης μονάδας για την μελέτη, την αποκατάσταση και την φιλοξενία απειλούμενων και τραυματισμένων ζώων που χρειάζονται προστασία. Η έκταση απέχει μόλις 3km από το λιμάνι της Αλοννήσου, ενώ η περιοχή επελέγη λόγω της οικολογικής της σημασίας. Ως γνωστόν, στην Αλόννησο βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης, η οποία φιλοξενεί έναν σημαντικό αριθμό Μεσογειακών φωκών και άλλων σπάνιων ειδών. Με αυτό το έργο προς υλοποίηση από την ΜΟm, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία και την διατήρηση της μοναδικής πανίδας που ευδοκιμεί στις Ελληνικές θάλασσες.

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ας προστατεύσουμε την Μεσογειακή Φώκια

Σκέφτεστε μια δράση;