Οι Συνεργασίες μας

Προκειμένου να επιτύχει την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος, το Ίδρυμα Thalassa έχει μέχρι στιγμής συνεργαστεί με τις παρακάτω οργανώσεις με αξιοσημείωτη περιβαλλοντική δράση.

Τις ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την διάθεση φωτογραφικού υλικού του ιστότοπου αυτού).