Σκέφτεστε μια Δράση;

Πείτε μας τη γνώμη σας

Το Ίδρυμα Thalassa αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί δράσεις για την προστασία της Μεσογείου, ειδικά στην Ελλάδα. Ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των πολιτών, οργανώσεων και λοιπών φορέων που συμμερίζονται το ίδιο όραμα με εμάς. Αν σας ενδιαφέρει να προτείνετε μια ιδέα σχετικά με μια περιβαλλοντική δράση, μπορείτε να  αποστείλετε το μήνυμά σας εδώ:

info@thalassafoundation.com

Ιδρύματα και λοιποί φορείς που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας, παρακαλούνται να υποβάλλουν στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ακόλουθο έντυπο της αίτησης και τον προϋπολογισμό της προτεινόμενης δράσης: