Τομείς Δραστηριότητας

Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι γνωστή για την αξιοθαύμαστη ποικιλομορφία χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί. Λόγω της υψηλής περιβαλλοντικής της αξίας, η επέκταση των περιοχών θαλάσσιας προστασίας είναι επιτακτική. Σπάνια είδη θηλαστικών όπως φώκιες, φυσητήρες και κοινά δελφίνια, πρόκειται να εξαφανιστούν εάν δεν ανακόψουμε την υπερεκμετάλλευση των θαλασσιων φυσικών πόρων. Ενέργειες για την προστασία και τη διατήρησή τους πρέπει να αναληφθούν σε άμεσο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μελλοντική τους επιβίωση.

Προκειμένου να ενισχύσουμε την προστασία της θάλασσας, βασιζόμαστε σε θεμελιώδεις πυλώνες όπως η αποκατάσταση και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την έρευνα και τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση

Υποστηρίζουμε και προωθούμε πρακτικές για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των θαλάσσιων αποθεμάτων της Μεσογείου. Η υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων λόγω της εντατικής  εκμετάλλευσης καθιστά επιτακτική την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μελλοντική επιβίωσή τους. Είμαστε στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης τόσο της καταστροφής των ενδιαιτημάτων, όσο και της υπεραλίευσης, καθώς και για την προσπάθεια θέσεως υπό έλεγχο της κλιματικής αλλαγής από ανθρωπογενή αίτια.

Θαλάσσια Προστασία

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προστατευόμενες περιοχές, σπάνια είδη και ευαίσθητα οικοσυστήματα, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Μέσα από τη συμμετοχή και την περιβαλλοντική πρωτοβουλία στοχεύουμε στην επίτευξη βιώσιμων λύσεων,  και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η οποία εναρμονίζεται με υγιή περιβαλλοντικά πρότυπα.

Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

Μέσα από την εκπαίδευση και την προώθηση διαφόρων ενημερωτικών δράσεων, επικοινωνούμε το όραμα και τις αξίες μας με απώτερο σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σε σχέση με επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον ενθαρρύνουμε τις τοπικές κοινωνίες να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον και να διαφυλάξουν ενεργά την φυσική τους κληρονομιά.

Σκέφτεσαι μία δράση;