Το Ίδρυμα Thalassa παραχωρεί το σκάφος «Κίμωλος» για την προστασία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου

01 June 2016

Ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα στην Ευρώπη βρίσκεται στην Αλόννησο και αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη όπως είναι η Μεσογειακή φώκια, τα δελφίνια και άλλα κητώδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Ο πυρήνας του θαλάσσιου πάρκου, το νησί Πιπέρι, αποτελεί μια αυστηρά προστατευόμενη περιοχή σε μια ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων, καθώς φιλοξενεί έναν από τους πιο σημαντικούς εναπομείναντες πληθυσμούς της Μεσογειακής φώκιας παγκοσμίως, με περισσότερο από το ¼ του πληθυσμού αυτού να έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία ενώ η παράκτια αλιεία αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τους νησιώτες. Δυστυχώς, το Πάρκο λόγω των πλούσιων ιχθυαποθεμάτων του αποτελεί στόχο παραβάσεων από αλιείς που ψαρεύουν παράνομα, ιδιαίτερα εντός των απαγορευμένων ζωνών του, το τελευταίο 1 ½ έτος κατά τη διάρκεια του οποίου το Πάρκο δεν φυλασσόταν λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης από την Πολιτεία.

 Το Ίδρυμα Thalassa, προκειμένου να διαφυλάξει την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής έχει παραχωρήσει στον Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. το σκάφος «Κίμωλος». Το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική φύλαξη του θαλάσσιου πάρκου ώστε να αποτραπούν περιστατικά παράνομης αλιείας και θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας για την μέτρηση και παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων του.