Γαλάζια Νησιά

Ελληνικά Νησιά: Ένας θησαυρός βιοποικιλότητας

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και φιλοξενεί πάνω από 4.000 νησιά, τα περισσότερα μικρής έκτασης αλλά ιδιαίτερα σημαντικά από άποψη βιοποικιλότητας. Αποτελούν μια κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, αφού προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, οι οποίοι απολαμβάνουν τα όμορφα τοπία και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων τους. Λόγω της μεγάλης εμπορικής τους σημασίας, ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής τους υποβάθμισης είναι σοβαρός. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προστασία των θαλάσσιων φυσικών πόρων και αποθεμάτων, και η παρακίνηση των τοπικών κοινωνιών να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη στάση προς το περιβάλλον. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύνολο από γαλάζια νησιά τα οποία θα αποτελέσουν παράδειγμα και θα αναδείξουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης μέσα από την εφαρμογή δράσεων προστασίας και προώθησης της ιδιαίτερης φυσικής τους κληρονομιάς.

Σκέφτεστε μια δράση;